An apariție
An apariție - 2003
2003
Nr pagini
Nr pagini - 120
120
ISBN10
ISBN10 - 9735909413
9735909413

Rezumat "Soluţii referitoare la aplicarea unor prevederi legale privind impozitul pe profit coroborate cu reglementările contabile armonizate cu directivele europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate" de Mfp

"Soluții referitoare la aplicarea unor prevederi legale privind impozitul pe profit coroborate cu reglementările contabile armonizate cu directivele europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate" este o carte elaborată de Ministerul Finanțelor Publice (MFP) care oferă ghiduri și explicații detaliate privind aplicarea prevederilor legale referitoare la impozitul pe profit, în concordanță cu reglementările contabile armonizate cu directivele europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate. Autorul acestei cărți este Ministerul Finanțelor Publice, instituție guvernamentală responsabilă pentru elaborarea și implementarea politicii fiscale și contabile în România. MFP are

Articole pe blog